نگو طفلی دل سپرده

یه نفر دلش رو برده

بگو چون عاشق قلبش

تابحال از غم نمرده

میدونی زندگی سخته

بار حرف زور زیاده

اون کسی برده که قلبش رو

به دست غم نداده

نگو طفلکی منم من

من شهامتم زیاده

هیچ کسی هنوز تو دنیا

مثل من که دل نداده

مثل پرواز پرنده

توی قلب آسمونها

من دلو به عشق سپردم

توی قلب کهکشونها

پر زدم من توی چشمات

با تو من پرواز کردم

من از پایان می ترسیدمو

آغاز کردم

 

نگو طفلی دل سپرده

یه نفر دلش رو برده

بگو چون عاشق قلبش

تابحال از غم نمرده

میدونی زندگی سخته

بار حرف زور زیاده

اون کسی برده که قلبش رو

به دست غم نداده

نگو طفلکی منم من

من شهامتم زیاده

هیچ کسی هنوز تو دنیا

مثل من که دل نداده

مثل پرواز پرنده

توی قلب آسمونها

من دلو به عشق سپردم

توی قلب کهکشونها

پر زدم من توی چشمات

با تو من پرواز کردم

من از پایان می ترسیدمو

آغاز کردم

 

 

 

 

امروز با دلی خسته مینویسم .

 

یکی از دوستام که برای سیاوش قمیشی مینویسه دچاره بیماری خطرناکی شده و باید عمل کنه.این دوستمون علاقه ی زیادی به سیاوش قمیشی داره واگه یه روز به وبسایتش سر نزنه دیونه میشه.

 

 

این دوسته گلم مالک نام داره ، خواهش می کنم برای سلامتیش دعا کنید بچه ی پاکیه .

 

نمی دونم چرا هر چی بد بختی  هستش میاد رو سر سیاوشی ها این اولین نویسنده سیاوشی نیست که این طوری میشه ، خوب شاید هم نفر بعد من باشم ولی مطمئنم تا روزی که بمیرم سیاوشی بمونم و از  این اتفاقات هیچ ترسی ندارم.

 

جالب اینه که  مالک خبرمریضی و  مرگ یکی از سیاوشی نویس ها رو تو وبش گزاشته بود و منم خوندمش حالا شد نوبت مالک،بعدش هم نوبت منه.

 

آخرین ایمیلی که به استاد زدم اونم از این ماجرا ابراز نگرانی و ناراحتی کرد .

 

 

مالک عزیز آرزو می کنم با سلامتی کامل از اتاق عمل بیرون بیای ، مطئمن باش که برات دعا می کنیم.